Naše služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Pro právnické osoby (s.r.o., a.s.), fyzické osoby, neziskové organizace
 • Vedení účetnictví i daňové evidence v souladu s platnou legislativou
 • Zpracování přiznání k DPH, souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti
 • Zpracování účetní uzávěrky
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění
 • Zastoupení na finančních úřadech
 • Zastupování a součinnost při daňových řízení
 • Příprava podkladů ke kontrolám
 • Účetní poradenství

Daňové poradenství

Zpracování daňových přiznání k:

 • dani z příjmů právnických osob
 • dani z příjmů fyzických osob
 • dani z přidané hodnoty
 • silniční dani
 • Zastupování a součinnosti při daňových řízeních
 • Daňové poradenství

Zpracování mezd a mzdové evidence

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování přehledů na ZP a PSSZ či OSSZ
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně
 • Zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
 • Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • Zastoupení na úřadech státní správy
 • Zastupování a součinnost při kontrolách
 • Personální poradenství